Description

Shoulder strap for Nano-Minor / Nano-L, Nano-Magna / Nano-M, HyPRO Transmitter